Senioren­platform Apeldoorn

website  |  webteksten  |  flyers |  visitekaarten

Het Seniorenplatform bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn en onderhoudt contacten met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente. Het Seniorenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het ouderenbeleid. Op het platform staat informatie over de onderwerpen wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.

Vanbinnennaarbuiten
Gardenierslaan 3
7314 CS Apeldoorn

055 578 95 83
info@vanbinnennaarbuiten.nl